بوی بارون

...آه دل...اگه دریایی باشه...کسایی که میان به این دریا.....یا رد میشن یا غرق...کسی به ساحل نمیاد....

چرا وقتی حتی تنها ترین کسی که توی این دنیا داری حرفت رو باور نمیکنه....

انتظار داری خدا کمکت کنه...!

چرا وقتی حتی تنها ترین کسی که توی دنیا داری بهت اعتماد نداره.......

انتظار داری خدا کمکت کنه...!

چرا وقتی توی سخت ترین شرایط و لحظه زندگیت تنها ترین کسی که توی این دنیا داری به جای اینکه حمایتت کنه درست طرف مقابلته....

انتظار داری خدا کمکت کنه...!

چرا این همه وقت بهش عشق میورزی...چون بهت عشق ورزیده....

چرا این همه وقت دوستش داری.....چون دوست داشته....

چرا این همه وقت تنها ترین کسی که تو زندگیت بوده .....چون تنها ترین کسی بودی که تو زندگیش بودی...

اما باز هم میخواد امتحانت کنه.... اولش میفهمی که کار خودشه....اما مجبور میشی....اون هم به خاطر پست ترین چیز دنیا....آره پول ... با علم به بی ارزشیش...اما مجبوری...چون نمیخوای دستت جلوی کسه دیگه ای دراز بشه....به این امتحان تن میدی...

ولی حاضر به قبول کردنش نیست.....که تنها دلیلت همین بوده و بس......

چرا از خدا کمک میخوای...تو توی این امتحان با علم به این که کار خودش بوده شکست خوردی....

مقصر توی....نه هیچ کس دیگه...چون مجبور بودی... آره اجبار.....

اجبار به این که نمی خواستی به خاطر پول تنها ارتباطی که با همه عشق و زندگیت داشتی قطع بشه....

مگه اون کسی که به خاطر گرسنگی بچه های کوچیکش دست به دزدی میزنه دزده...!

نه اون دزد نیست...اون با این آبرو ریزی میخواسته آبروی خودش و بزرگی و پدری که بچه هاش ازش ساخته بودند....حفظ کنه....

اما بچه هاش تا آخر عمر اونو...دزد میدونن و مایه سر افکندگی خودشون....چرا خدا......

خدایا چرا......!

من پدر نبودم....اما آبرو که داشتم...فرزند گرسنه ای نداشتم...اما نمی خواستم تنها ارتباطی هم که با تنها کسی که دوستش دارم قطع بشه مجبور به این کار شدم....

خدایا ...منم محکومم.... اون پدر به بچه هاش نگفت میره دزدی....منم نگفتم....اما بهشون گفت که دیگه نرن از اون نونوایی نون بخرن....

خدایا منم گفتم...که چرا و به چه دلیل.....

خدایا منم محکومم......خدایا.... دیگه نمیتونم.....خدا

نوشته شده در ۸۹/۱۱/۲۲ساعت توسط << کیان >>|
تصاویر زیباسازی نایت اسکین


آخرين مطالب
» پایان...
» .... خسته
» هرکس مشکلات خودش را دارد !!! اما...
» change...!
» 25 مین ....!
» خدایا...
» باز باران....
» 24 سال عمر...!
» چرا....!
» تریپ عکس...
Design By : Pars Skin